• Regulament

  REGULAMENT COMPLEX AGREMENT CACICA

  Stimaţi clienţi!

  Vă aducem la cunoştinţă regulamentul de ordine interioară obligatoriu în cazul utilizării serviciilor complexului! Vă­ atragem atenţia asupra faptului că în momentul achitării serviciilor Complex Agrement Cacica acceptaţi automat regulamentul de ordine interioară şi vă asumaţi respectarea acestuia. În cazul nerespectării regulamentului, S.C. Mărţişorul COM S.R.L. nu îşi asumă responsabilitatea şi poate pretinde despăgubiri pentru pagubele produse de clienti. Comlex Agrement Cacica este supraveghat video în mod continuu iar înregistrările pot fi folosite, în caz de nevoie, ca probe.

  Complex Agrement Cacica îşi rezervă dreptul de a selecta clienţii.

  Dispoziţii generale

  1. Intrarea în incinta Complex Agrement Cacica se face doar după plata taxei de acces. Este obligatorie purtarea br­ăţării primite odata cu achitarea taxei. Angajaţii complexului sunt îndreptăţiţi să verifice oricând bonul fiscal şi brăţările iar clienţii sunt obligaţi să le prezinte. În cazul ruperii acesteia clientul are obligaţia de a anunţa personalul de la recepţie şi de a solicita înlocuirea acesteia.

  2. Brăţările primite la recepţie sunt valabile doar pentru ziua respectivă şi se vor preda recepţiei la plecare împreună cu cheia de la vestiar. Pierderea sau degradarea intenţionata a cheii de la vestiar se penalizează cu 20 lei.

  3. Lista de preţuri valabilă, precum şi programul de funcţionare sunt afişate la recepţie. Conducerea Complex Agremet Cacica îşi rezervă dreptul de a modifica tarifele existente sau programul de funcţionare fără un anunţ prealabil. Toate informaţiile vor fi afişate şi actualizate la recepţie sau pe www.complexagrementcacica.ro .

  4. Complex Agrement Cacica nu-şi asumă responsabilitatea pentru pierderea sau dispariţia lucrurilor personale lăsate sau uitate în vestiar, săli, terase, piscine, sezlonguri, etc. Vă recomandăm să nu lăsaţi la vedere şi nesupravegheate bunurile de valoare.

  5. Pe teritoriul Complex Agrement Cacica este permisă fotografierea şi filmarea, dar SC Mărţişorul COM SRL nu­­-şi asumă răspunderea pentru prelucrarea sau distribuirea de către clienţi a acestor materiale foto-video şi are dreptul să distribuie materialele proprii în scop publicitar.

  6. Orice persoană care beneficiază de serviciile oferite de Complex Agrement Cacica are obligaţia de a respecta îndrumările şi instrucţiunile personalului.

  7. Este obligatorie folosirea şlapilor în zonele de piscină, jacuzzi, saună, salină, masaj, holuri şi toalete şi a pantofilor sport de schimb în spaţiile cu jocuri şi sala de fitness iar accesul la toboganele cu apă se va face desculţ.

  8. În cazuri excepţionale, defecţiuni tehnice, lipsă de apă sau curent electric, etc., conducerea complexului poate schimba programul afişat la intrare sau poate întrerupe activitatea. În acest caz, valoarea taxei de intrare sau a oricăror servicii plătite nu se va putea restitui, ci se va putea compensa cu alte servicii înt-o altă zi.

  9. Pentru evitarea accidentelor, vă rugăm să respectaţi îndrumările personalului şi panourile de atenţionare.

  10. Vă rugăm ca în cazul unor evenimente ieşite din comun (accidente, incendiu, prezenţa unor obiecte periculoase) să anunţaţi personalul pentru a putea interveni.

  11. În cazul utilizării dotărilor într-un mod neadecvat, fără respectarea instrucţiunilor, pictogramelor, S.C. Mărţişorul COM S.R.L. nu îşi asumă responsabilitatea pentru accidentele provocate de către clienţi.

  12. Persoanele care încalcă prezentul regulament vor fi atenţionate, sancţionate cu plata unei taxe de 100 lei sau evacuate din unitate în funcţie de gravitatea indisciplinei.

  13. Nerespectarea obligațiilor precizate mai sus conduce la aplicarea de avertismente și sancțiuni, după cum urmează:

  a. La încălcarea regulilor de igienă prevăzute, clientul va fi avertizat verbal urmând ca încălcarea repetată a regulilor să conducă la evacuarea din unitate a acestuia.

  b. La folosirea unui serviciu fara plata taxei corespunzatoare acestuia clientul va fi sanctionat cu plata unei taxe de 100 lei sau evacuarea din complex.

  c. Sancțiunile de mai sus se aplică și pentru nerespectarea ordinii și curățeniei în incintă.

  d. La producerea de pagube sau exploatarea defectuoasă, producerea de distrugeri a dotărilor, echipamentelor, spațiilor sau oricăror alte bunuri puse la dispoziție, atrage după sine consecințele prevăzute de reglementările și legislația în vigoare şi plata contravalorii înlocuirii acestora.

  14. Refuzul de a suporta pagubele produse prin utilizarea defectuoasă, producerea de distrugeri a dotărilor, echipamentelor, spațiilor sau oricăror alte bunuri puse la dispoziție, atrage după sine consecințele prevăzute de reglementările și legislația în vigoare.

  15. Nerespectarea oricăror alte reglementări, norme și prevederi legale în vigoare atrage după sine suportarea consecințelor de către făptuitori.

  16. SC Mărţişorul COM SRL nu își asumă responsabilitatea pentru nerespectarea prezentului Regulament de către clienții respectivi și nu va acorda despăgubiri morale sau financiare în cazul producerii de accidente, pagube morale sau materiale.

  17. Orice litigiu sau neînțelegere va fi rezolvată pe cale amiabilă între părți, iar în cazul nerezolvării acestora, litigiile vor fi soluționate în instanță.

  Intrarea clienţilor

  1. Este interzis accesul in complex al persoanelor aflate sub influenţa alcoolului sau a drogurilor, cu aspect respingător sau în haine murdare. Complex Agrement Cacica îşi rezervă dreptul de a selecta clienţii.

  2. Este interzis accesul în incinta complexului cu arme de orice fel sau obiecte considerate periculoase. Vă rugăm insistent să păstraţi ordinea în incinta complexului şi să nu provocaţi scandaluri sau acte de violenţă.

  3. Este interzis accesul in complex cu alimente, băuturi, seminţe şi gumă de mestecat. Este permis doar consumul alimentelor şi băuturilor comercializate la receptie sau la terasa. Mâncarea şi băuturile la sticlă de la terasa complexului se vor consuma doar pe terasă. Personalul unităţii are dreptul de a confisca alimentele şi băuturile introduse de client împotriva regulamentului. Acestea vor fi depuse la recepţie pentru a fi recuperate de către client la ieşirea din unitate.

  4. Clienţii beneficiază de serviciile complexului ­în ordinea sosirii şi doar cu ţinuta obligatorie pentru piscina: şlapi, prosop, costum de baie. Achitarea biletului de intrare nu asigură locul în vestiar, pe şezlong sau canapele, în jacuzii, saună, salină sau la spaţiile cu jocuri, acestea fiind limitate iar pentru masaj este necesară o programare şi plata unei taxe separate.

  5. Este interzis accesul in complex al persoanelor cu plăgi deschise, dermatite, dermatoze sau boli transmisibile. Unitatea îşi rezervă dreptul de a refuza accesul persoanelor care prezintă afecţiuni ale pielii.

  6. Afecţiunile de sănătate ascunse, nedeclarate, exonerează S.C. Mărţişorul COM S.R.L. de orice responsabilitate.

  7. Înotul şi folosirea toboganelor se fac pe propria răspundere şi cu respectarea regulamentului afişat.

  8. În majoritatea zonelor complexului este obligatorie folosirea şlapilor şi a prosopului, iar în cazul în care nu aveţi aceste articole, le puteţi cumpăra sau închiria de la recepţie.

  9. Accesul copiilor în Complex Agrement Cacica se face doar după semnarea unei declaraţii pe propria răspundere de către părinţii/reprezentanţii lor legali sau împuterniciţi adulţi ai acestora. Copiii vor beneficia de aceleaşi servicii ca şi adulţii care ii supraveghează, cu respectarea limitei de varsta pentru jacuzzi si sala de fitness.

  10. Copiii sub 1,20 m beneficiază de gratuitate pe teritoriul Complex Agrement Cacica şi au acces la serviciile specifice vârstei lor sub stricta si continua supraveghere a părinţilor, reprezentanţilor legali sau a împuterniciţilor adulţi ai acestora.

  11. Minorii pot utiliza toboganele doar prin asumarea răspunderii şi sub supravegherea permanentă a părinţilor, reprezentanţilor legali sau a împuterniciţilor adulţi ai acestora şi doar cu pernuţe gonflabile pentru braţe sau vesta. Este interzisă utilizarea colacului gonflabil pe toboganele cu apă.

  Obligaţiile clienţilor

  1. Este interzisă introducerea şi consumarea în incinta complexului a băuturilor sau a mâncărurilor, altele decât cele comercializate la recepţia sau restaurantul complexului. În cazul nerespectării regulamentului acestea vor fi confiscate şi păstrate la receptie până la ieşirea clientului din unitate.

  2. Fumatul în incinta Complex Agrement Cacica este permis doar în spaţiile special amenajate de pe balcoane, terasă sau plajă.

  3. Tinuta este obligatorie şi folosirea şlapilor şi a prosoapelor.

  4. În incinta complexului este obligatorie păstrarea curăţeniei şi respectarea normelor igienico-sanitare.

  5. Accesul la tobogane, în piscine şi jacuzzi se va face după efectuarea unui duş de prespălare pentru înlăturarea substanţelor acide de pe corp (provenite din procesul natural de transpiraţie).

  6. Accesul la piscine, jacuzzi, saună şi tobogane se face doar în costum de baie (interzis topless, nud, în lenjerie intimă sau haine de stradă). Regulamentul este valabil şi pentru copii.

  7. Este obligatorie, pentru copiii sub 3 ani, folosirea scutecelor speciale pentru apă. Le puteţi cumpăra şi de la recepţia complexului.

  8. Bazinele şi toboganele trebuie părăsite cu 15 minute înainte de ora închiderii.

  9. Este obligatorie supravegherea continuă a copiilor.

  10. Pe teritoriul Complex Agrement Cacica este interzis accesul cu animale de companie.

   


   

  Regulament piscine şi jacuzi

  Temperatură piscină 30-31 °C        Temperatură jacuzzi 33-34 °C 

  1. Au acces în piscină doar persoanele care au plătit taxa de acces aferentă acestui serviciu – cei care în urma unei verificări nu pot justifica efectuarea acestei plăţi vor fi evacuaţi din incinta complexului.

  2. Este interzis accesul minorilor sub 14 ani în jacuzzi.

  3. Este interzis accesul în piscină a persoanelor cu plăgi deschise, dermite, dermatoze sau boli transmisibile – unitatea își rezervă dreptul de a refuza accesul persoanelor care prezintă afecțiuni ale pielii.

  4. Accesul în piscină se va face după efectuarea unui duș de prespălare pentru îndepărtarea substanțelor acide de pe corp (provenite din procesul natural de transpirație).

  5. Intrarea în piscină se face numai în costum de baie. Nu este permisă intrarea în apă în ținută de stradă, lenjerie intimă, topless sau nud (valabil şi pentru copii). Persoanele care nu respectă această regulă vor fi atenţionare şi apoi evacuate din complex.

  6. Este interzis săritul în apă. Accesul în piscine se face doar pe scările special amenajate.

  7. Este interzisă folosirea unui limbaj obscen, necuviincios, a gesturilor indecente, violente, cât şi a unui comportament care să afecteze confortul şi integritatea fizică a clienţilor şi a personalului complexului.

  8. Vă rugăm să respectaţi personalul şi să nu deterioraţi bunurile complexului: mobilier, aparatură, instalaţiile igienico-sanitare. Deteriorarea bunurilor complexului atrage de la sine imputarea acestora persoanelor care au cauzat acest lucru.

  9. Se interzice cu desăvârşire să se urineze în apa piscinelor sau în jacuzzi! Reactivii din apă vor indica persoana care face acest lucru şi acesteia i se va imputa schimbarea apei din piscină precum şi despăgubirea celorlalţi clienţi prezenţi în piscină sau jacuzzi. De asemenea este interzis urinatul în cabinele de duş!

  10. Nu este permisă modificarea intensităţii hidromasajului fără acordul celorlalte persoane aflate în jacuzzi.

  11. Este interzis accesul cu băuturi şi alimente din exterior. Băuturile şi alimentele comercializate la recepţia complexului nu se vor consumate în jurul bazinului la o distanță mai mică de 1,5 m.

  12. Nu sunt permise alergarea şi jocurile imprudente pe marginea bazinului. Se interzice împingerea în apă a persoanelor aflate pe marginea bazinului. Nu ne asumăm răspunderea asupra unor eventuale accidente sau probleme de sănătate cauzate din aceste motive.

  13. În bazinul de înot este interzis jocul cu mingea sau alte obiecte care ar putea deranja ceilalţi clienţi.

  14. Accesul copiilor în piscine este permis doar sub directa supraveghere a părinţilor sau împuterniciţilor adulţi. Recomandăm folosirea colacilor de apă, a pernuţelor de braţ gonflabile sau a vestelor. Este strict interzis accesul minorilor în bazine neînsoţiţi sau nesupravegheaţi. Este interzis accesul adulţilor în piscina pentru copii, cu excepţia părinţilor/însoţitorilor.

  15. Este strict interzisă deplasarea fără şlapi (în special pe scări, de la bazin la saună şi invers sau către vestiare). Nu ne asumăm răspunderea asupra unor eventuale accidente sau traumatisme!

  16. Vă recomandăm să nu intraţi în piscine, jacuzii şi saună cu bijuterii.

  CONTRAINDICAŢII:
  Persoanelor care prezintă una sau mai multe boli din cele enumerate mai jos le este interzis să intre în piscine publice, bazine de înot, băi comunale, duşuri comune.
  Alergii cunoscute la clor şi compuşii lui
  Boli alergice altele decât cele la clor
  Conjunctivită sau cheratită cronică
  Boli cronice ale căilor respiratorii superioare
  Bronhopneumopatii cronice inclusiv astm bronşic
  Dermatoze/alte boli ale pielii
  Anemie
  Epilepsie
  Afectiuni psihice
  Afectiuni neurologice
  Boli infecto-contagioase în evoluţie (inclusiv strare de purtător până la sterilizare)
  Tuberculoză
  Infecţii cu E. Coli, Giardioza, Shigella, Salmonella, Vibrio
  Hepatita A
  Plăgi deschise


   

  Regulament saună uscată

  80-90 °C

  1. Sauna este destinată persoanelor peste 14 ani.

  2. Din respect pentru ceilalţi oaspeţi cât şi pentru propria protecţie, vă rugăm să vă aşezaţi pe prosop pentru a evita contactul corpului transpirat cu băncile de lemn; nu recomandăm costumul de baie din fibre sintetice; vă recomandăm să folosiţi lenjerie de bumbac, în lipsa acesteia un prosop în jurul taliei este obligatoriu .

  3. Pentru o igienă corectă duşul este obligatoriu înainte, după sau între saune. După ce v-aţi uscat puteţi intra în saună. Dacă folosiţi bazinul înainte, faceţi duş ori de câte ori intraţi în saună.

  4. Papucii şi halatele se vor lăsa afară, la intrarea în saună. NU lăsaţi haine sau prosoape în saună pentru a preveni producerea unui incendiu.

  5. Sauna este un dispozitiv electric, de aceea vă rugăm să nu puneţi hartie sau orice alt material inflamabil peste pietre.

  6. Este interzisă turnarea pe pietrele din saune de substanţe urât mirositoare, cât şi nerespectarea dorinţei celorlalţi clienţi de a nu turna vreo soluţie pe pietre. Cereţi acordul celorlalţi clienţi din saună când doriţi să vaporizaţi soluţii în saună şi respectaţi dorinţele acestora.

  7. Uleiul aromat pentru saună se pune numai în apa din vas şi aceasta se toarnă peste pietre. SĂ NU TURNAŢI NICIODATĂ ULEI DIRECT PE PIETRE! POATE FI TOXIC!

  8. Expunerea prelungită în saună poate cauza greaţă, ameţeli şi leşin. Timpul rezonabil de folosire a saunei este de 10 minute şi se recomandă a nu se depăşi 20 minute.

  9. Persoanele cu una din următoarele probleme de sănătate nu au voie să folosească sauna: tensiune arterială mică sau mare, afecţiuni cardiovasculare sau bronhopulmonare severe, persoanele sub influenţa alcoolului, anticoagulantelor, antihistaminicelor, vasoconstrictorilor, vasodilatatorilor, stimulantelor, narcoticelor sau a tranchilizantelor şi femeile însărcinate.

  10. Persoanele care simt ameţeală sau leşin trebuie să părăsească sauna imediat.

  11. Nu utilizaţi sauna imediat după un antrenament intens sau după efectuarea unei activităţi intense.

  12. Toate bijuteriile din metal (aur, argint, etc.) trebuie scoase înainte de a intra în saună, inclusiv lentilele de contact.

  13. După fiecare intrare în saună răcoriţi-vă la unul dintre duşuri pentru a reduce temperatura corpului la parametrii normali şi pentru a pune sângele în mişcare.

  14. Între saune se recomandă câteva momente de relaxare (10 – 15 min) după fiecare intrare. Intrarea în saună poate fi repetată de 2 ori.

  15. Este recomandată consultarea unui medic înainte de a decide utilizarea saunei.

  16. Se începe prima repriză pe banca de jos, acolo unde temperatura este mai redusă. După adaptare, se trece la banca de sus, crescând astfel temperatura la care este supus organismul.

  17. După saună relaxaţi-vă până când pulsul începe să devină normal, hidrataţi organismul cu 1/2-1 L de lichide uşoare, neacidulate şi evitaţi eforturile mari.

  18. Strict interzisă este deplasarea fără şlapi (în special pe scări, de la bazin la saună şi invers sau către vestiare). Nu ne asumăm răspunderea pentru eventuale accidente sau traumatisme!

  19. Dacă utilizaţi sauna pentru prima dată vă recomandăm să o frecventaţi treptat începând cu maxim 2-3 minute la şedinţă.

  20. Nu mâncaţi înainte de saună!

  Conducerea Complex Agrement Cacica îşi rezervă dreptul de a lua măsurile necesare în cazul nerespectării acestor recomandări.

  Şedinta completă de saună are ca efecte:

  • Curăţarea pielii şi stimularea regenerării celulare
  • Lucrul cardiac şi de adaptare circulatorie
  • Fortificarea sistemului imunitar
  • Stimularea sistemului hipofizo-suprarenal
  • Modificarea stării vegetative cu senzaţie generală de bună dispoziţie

  Sauna este foarte indicată ca terapie în formele uşoare de: astm bronşic, bronşită, dureri musculare şi de ligamente, reumatism. Efectul tonifiant este de un real ajutor în tratamentul insomniilor, stresului, depresiei.

  Contraindicaţiile saunei:

  • Boli inflamatorii acute interne (în special ficat şi rinichi)
  • Infecţii generale febrile, virale sau bacteriene
  • Infarct de miocard în stadiul acut
  • Stare de decompensare cardiovasculară
  • Tulburări severe ale circulaţiei cerebrale
  • Epilepsie, glaucom, boli sexuale, tumori, boli venoase cronice

   

  Regulament salină

  Pentru a beneficia de un tratament cât mai plăcut şi mai confortabil vă rugăm să urmaţi îndeaproape regulile:

  1. Spaţiul salinei este amenajat pentru confortul oaspeţilor în vederea odihnei pasive, plimbări, exerciţii fizice respiratorii sau odihna activă.

  2. Accesul oaspeţilor în salină se face după ce s-au schimbat de îmbrăcămintea şi încălţămintea de stradă (puteţi folosi şi botoşeii de unică folosinţă primiţi de la recepţie peste încălţămintea de stradă) pentru a evita introducerea microorganismelor, substanţelor poluante şi a altor impurităţi din mediul extern.

  3. Temperatura este reglată pentru confort uman, 24-26oC.

  4. Copiii sub 3 ani au voie doar cu recomandarea expresă a medicului şi numai însoţiţi de un adult.

  5. Salina poate fi folosită atât de oaspeţii cu probleme respiratorii cât şi oaspeţii sănătoşi.

  6. În caz de criză astmatică, senzaţie de ameţeală sau leşin trebuie să părăsiţi salina imediat.

  7. Bijuteriile din metal (aur,argint,etc.) trebuie scoase înainte de a intra în salina; nu ne asumăm răspunderea pentru degradarea acestora.

  8. Este recomandat ca înainte şi după şedinţa de terapie să nu se consume alimente sau lichide timp de minim o jumătate de oră.

  9. În interiorul salinei este interzis accesul cu alimente sau băuturi.

  10. Este permis accesul cu ziare, reviste, cărţi, laptopuri, telefoane mobile.

  11. Vă rugăm să nu folosiţi parfum înainte de intrarea în salină.

  12. Vă rugăm să păstraţi curăţenia şi să nu deranjaţi celelalte persoane din salină.

  CONTRAINDICAŢII: Tuberculoza pulmonară, Micoze pulmonare, Cancer bronho-pulmonar, Boli infectocontagioase, Hipertensiune arterială stadiul II si III, Boala BASEDOW, Cardiopatie cronică ischemică decompensată, Infarct miocardic recent, Angina pectorală cu crize frecvente, Cord pulmonar cronic decompensat, Epilepsie (+ alte afecţiuni neurologice ce evoluează cu pierderea stării de conştienţă), Claustrofobie, Sarcina avansată, Status asmaticus.

  INDICAŢII: Astm bronşic (infecţios, alergic, extrinsec, intrinsec, mixt); Infecţii respiratorii (angine,faringite, traheobronşite, pneumonii, rinoadeuridite; Bronşită astmatiformă; Bronşiectazie (fără hemoptizie); Pneumoconioza;Traheobronşita cronică; Rinita cronică; Sinuzita maxilară/ cronică; Bisinoza; Silicoza gr I si gr II; Polipoza faringiană; Amigdalita cronică;Insuficienţa respiratorie restrictivă; Emfizemul pulmona; Diverse tipuri de alergii; Nevroza; Stare de oboseală cronică şi declin al rezistenţei la stres; Alergii, dermatite.

  Efecte pozitive ale salinoterapiei:

  a. Îmbunătăţeşte curăţarea tractului respirator;

  b. Are efect bactericid şi bacteriostatic asupra florei microbiene patogene din sistemul respirator;

  c. Reduce nivelul imunoglobulinei în cazul pacienţilor astmatici;

  d. Prevenirea răcelii şi gripei;

  e. Eliminarea sforăitului;

  f. Reducerea stresului şi oboselii.

  Fiecare client răspunde pentru declaraţiile date cu privire la starea de sănătate şi pentru faptul că nu se încadrează între contraindicaţiile de mai sus, absolvind astfel conducerea Complex Agrement Cacica de orice răspundere civilă sau penală cu privire la înrăutăţirea stării de sănătate sau de apariţia unor complicaţii din cauza terapiei în salină.


   

  Regulament Fitness

  1. Sala de fitness şi forţă este destinată persoanelor peste 14 ani.

  2. Antrenamentul fără încălzire prealabilă de 10 minute este periculos pentru sănătatea dumneavoastră. Clientul este obligat să utilizeze cu grijă echipamentul sportiv şi în mod adecvat, în mod contrar el îşi asumă răspunderea pentru riscurile traumatismelor ce pot surveni în urma utilizării lui neadecvat.

  3. Antrenamentul efectuat în încălţăminte de stradă şi fără prosop sau în costum de baie este interzis.

  4. Utilizaţi prosopul la contactul corpului dumneavoastră cu diferite aparate.

  5. Lucrul cu greutăţi mari se va face numai în prezenţa unui partener de antrenament.

  6. Descărcarea barelor de discuri se va face cu ajutorul partenerului de antrenament.

  7. Sunt interzise adaptările unor exerciţii la anumite aparate sau improvizaţiile.

  8. Este interzisă trântirea discurilor sau a ganterelor pe pardoseală.

  9. Este interzisă depozitarea discurilor/ganterelor pe perna aparatelor sau perete.

  Clienţii sunt rugaţi să aranjeze greutăţile după folosire în locurile special amenajate (suport gantere, support discuri şi mocheta specială).

  10. Folosirea telefoanelor mobile în sala de fitness este admisă cu condiţia de a nu deranja ceilalţi clienţi.

  11. Vă rugăm eliberaţi aparatul în pauzele dintre exerciţii sau când vorbiţi la telefon.

  12. Este obligatorie păstrarea ordinii şi disciplinei pe parcursul antrenamentului.

  13. Asiguraţi-vă că ştiţi cum funcţionează şi se reglează aparatele profesionale cu care este echipată sala.

  14. Asiguraţi-vă că ştiţi să folosiţi corect echipamentul de greutăţi libere.

  15. Este interzisă bruscarea aparatelor. Dacă funcţionarea aparatului este anormală sau vedeţi vreun cablu sau lanţ pe cale să se rupă, vreo fisură la bancă sau aparat opriţi lucrul şi anunţaţi personalul.

  16. Trebuie evitate eforturile riscante.

  17. Clienţii îşi asumă pe proprie răspundere intrarea la fitness în cazul în care aceştia sufera de boli cardiace sau alte boli în urma cărora pot suferi accidente.

  18. Afecţiunile de sănătate ascunse, nedeclarate, exonerează S.C. MARTISORUL COM S.R.L. de orice responsabilitate.

  Vă mulţumim!


   

  Piscină cu apă sărată

  Temperatură 33-34°C                                   Concentrație 80-100 g ‰

  Indicaţii profilactice şi terapeutice:

  Afecţiuni ale aparatului locomotor de natură reumatismală:

  – reumatism degenerativ – artroze, spondiloze
  – reumatism inflamator cronic – artrite, spondilite
  – reumatism abarticular – tendinite, tenosinovite, periartrită scapulohumerală, epicondilite

  Afecţiuni ale aparatului locomotor de natură traumatică şi ortopedică:

  – sechele postfracturi, contuzii, luxaţii, entorse, stări după rupturi musculotendinoase, posturi vicioase

  Afecţiuni ale sistemului nervos:

  – nevralgii, nevrite diverse, sindroame spastice si hipertone

  Afecţiuni genito-urinare:

  – metroanexite cronice, cervicite, procese inflamatorii cronice, stări aderenţiale postoperatorii, dismenoree, sterilitate, impotenta, frigiditate

  Copii:

  – scolioze, cifoze, amigdalite, faringite, otite, sinusite, bronsite, polipoz nazală, tulburări de creștere și dezvoltare fizică, tulburări imunologice (rezistența scăzută la infecții).

  Boli metabolice: gută, obezitate.

  Contraindicaţii:

  – hipertensiune arterială, angina pectorală, stări după accidente vasculare cerebrale, infarct miocardic, tulburări de ritm cardiac, insuficienţă cardiacă, tromboflebită, fibrom uterin, chist ovarian, tuberculoză pulmonară, faza acută a oricarei boli infectocontagioase, venerice, tumori maligne, sarcină, epilepsie şi tulburari psihice, bolile hematologice, alcolismul

  RISCUL CONTAMINĂRII INTERPERSONALE ÎN BĂILE SĂRATE

  ESTE EXCLUS!

  Cu excepţia unui mic crustaceu numit “artenia salinas“, nici un virus, ciupercă, bacterie sau alt organism nu supravieţuieşte într-un asemenea mediu.

  ATENŢIE !!! NERESPECTAREA RECOMANDĂRILOR ŞI A CONTRAINDICAŢIILOR SE FACE PE PROPRIA RĂSPUNDERE.


  Baie de aburi cu esenţe tropicale
  TEMPERATURA: 42-45OC
  UMIDITATE RELATIVĂ: 100%
  ATENŢIE! PĂSTRAŢI LINIŞTEA!
  ŞLAPII, OCHELARII ŞI TELEFOANELE SE VOR LĂSA AFARĂ
  INTERZIS ACCESUL COPIILOR SUB 14 ANI

  Utilizarea băii de aburi nu este recomandată dacă:
  • Aveți angină pectorală, tensiune arterială mică sau mare, bătăi anormale ale inimii, tulburări de ritm, ați suferit de infarct miocardic sau afecțiuni coronariene.
  • Suferiți de alte condiții medicale de risc mare precum: blocaj renal, deficiențe ale ficatului, tulburări cardiace.
  • Vă simțiți rău, leșinați ușor, suferiți de oboseală cronică, epilepsie sau atacuri de panică, luați medicamente ce previn transpirația corpului.
  • Sunteți însărcinată, la menstruație, sunteți sub influența băuturilor alcoolice, a stimulantelor, narcoticelor sau tranchilizantelor.
  • Păstrați distanța fizică și respectați spațiul personal al celorlalți. Locurile sunt limitate și nu se rezervă.
  • Prin utilizarea saunei sunteți strict responsabil de starea de sănătate.
  • Ședințele trebuie limitate la 10, maximum 15 minute. Dacă aveți stări de amețeală, moleșeală, greață, insuficiență respiratorie, părăsiți sauna imediat. Expunerea prelungită la temperaturi ridicate poate duce la sincopă.
  • Nu intrați încălțați, îmbrăcați, cu alimente sau băuturi în saună.
  • Păstrarea curățeniei, liniștii și ordinii în saună este obligatorie.
  • Obiectele nesupravegheate sau lăsate voit în saună vor fi scoase afară de către personalul autorizat.
  • Exagerarea timpului petrecut în saună sau a frecvenței ședințelor poate exercita un stres asupra organismului și poate reprezenta un pericol asupra sănătății dumneavoastră.
  • După sesiunea de saună, reduceți temperatura corpului treptat. Începeți cu o ieșire afară sau pe balcon, unde puteți respira aer proaspăt, iar sistemul respirator va reveni ușor la temperatura normală. Faceți un duș rece, începând cu extremitățile corpului. Dușul rece stimulează circulația, însă, făcut prea repede după ieșirea din saună, poate reprezenta un șoc pentru organismul dumneavoastră. De aceea, dușul rece se face pe propria răspundere.
  • Prin utilizarea saunelor ați acceptat regulamentul de față iar pentru mai multe informații accesați regulamentul oficial. SC MĂRȚIȘORUL COM SRL nu este răspunzător pentru accidentările rezultate în urma nerespectării regulamentului, recomandărilor și instrucțiunilor oferite în scris sau verbal prin intermediul personalului nostru.
  Vă dorim o experiență plăcută!

  office@complexagrementcacica.ro

  Cacica nr. 648 B, Suceava, România

  DE CE SĂ ALEGI COMPLEX AGREMENT CACICA

  Locul unde relaxarea nu are limite

  Relaxare zi de zi


  Pentru că ştim cât de mult contează pentru voi să vă relaxaţi, v-am pregătit cele mai deosebite condiţii la saună, masaj şi piscină interioară iar pentru relaxarea activa am construit primul si singurul Aqua Park din Suceava.

  Spaţiu de joacă pentru copii


  Ai venit să te relaxezi împreună cu copiii?! Nici o problemă! Complex Agrement Cacica Complex Agrement Cacica  a amenajat spatii speciale pentru copii de toate varstele atat in interior cat si la exterior. Sigur veţi vrea sa retraiţi copilăria alături de ei pe toboganele cu apă din Aqua Park sau construind castele de nisip pe plajă.

  Îmbină utilul cu plăcutul!


  Pentru că sănătatea e mai bună decât toate, vă invităm la sala de fitness şi forţă din cadrul Complex Agrement Cacica, băi în piscina cu apă sărată, aerosoli în salina de suprafaţă, saună semiumedă, saună uscată, masaj şi înot în piscina cu apă dulce.

  Restaurant şi cazare


  După o zi la Complex Agrement Cacica ai nevoie de o masă copioasă şi odihnă. Complex Agrement Cacica a amenajat pentru tine o terasa chiar in fata toboganelor cu apa din Aqua Park unde puteti servi in sezonul cald meniul zilei, pizza, preparate la gratar, ciorbe si alte preparate gustoase precum si o gama larga de bauturi nonalcoolice.

  Investim în viitorul tău !
  Proiect selectat in cadrul Programului Operațional Regional si cofinanțat de Uniunea Europeană prin Fondul European de Dezvoltare Regională.
  Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană, va invităm să vizitați: www.fonduri-ue.ro
  Conținutul acestui material nu reprezintă în mod necesar poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.
  www.inforegio.ro
  Articole necesare pentru accesul in Complex Agrement Cacica: slapi, costum de baie si prosop pentru sauna.
  Daca le-ati uitat acasa sau sunteti in trecere va punem la dispozitie slapi de unica folosinta cu 5 lei, prosoape de inchiriat cu 8 lei, slipi si boxeri incepand cu 30 lei, costum de baie incepand cu 60 lei si gel de dus sau sampon cu doar 1 leu plicul.
  Accesul cu alimente si bauturi din exterior nu este permis.